תורת איז’ביצא עם מענדל ראטה לפרשת בהר בחוקותי • צפו – ביידיש