top of page
Concrete Wall

Sadigura - Le'manoi - Motty Ilowitz | מוטי אילוביץ - למענו ולמעננו - סאדיגורה
As a magnificent edifice is built, we’re creating history.


And we’re giving you a chance to be part of it.


The new Sadigura shul - a landmark in Golders Green - will consist of a spacious beis hamedrash, a modern mikva, a shiur room, a heichal hatorah as well as a beautiful simcha hall available for private hire.


The Rebbe z”l laid the even hapinah during the advanced stages of his illness, but he came because building this shul meant the world to him.


He knew that Golders Green needed a shul - a place where varimkeit and heimishkeit would be combined with comfort and luxury.


A shul that would accommodate the wider kehilla, in the heart of North West London.


The Rebbe z”l started the process, but it’s up to us to finish it.


The goal of this campaign is to raise the final £1.5M necessary to make the Rebbe’s dream a reality.


We’re so close to seeing the building finally completed..


The air is filled with anticipation and excitement - not just for Sadigura chassidim, but for all of Golders Green.


Together, let’s actualise the dream of the Rebbe z”l and give North West London Ohr Yisroel.


Let's make this vision a reality for the Rebbe z"l, for ourselves, for our families, and for the future generations of our community.


בס"ד


בית מלכות סאדיגורה –רוז'ין בונים בית המדרש לשם ולתפארה

כמסורת השושלתא דדהבא מלכות בית רוז'ין לדורותיה


אנחנו ממשיכים בהוד והדר את קיום החצר הקדושה בבניית הבית מדרש החדש


כעת ניתנת לך ההזמנות להיות שותף נאמן בונה ומקים מייסד הבית הגדול והקדוש, בהיותך עוסק בהתרמת נדיבי עם


..בעת אשר אתה להיות נושא בעול החשוב הזה עושה ומעשה תורם ומתרים למען הקמת ובניית בית המדרש החדש


בית המדרש הגדול לתורה וחסידות בנשיאות כבו"ק אדמו"ר מסאדיגורה שליט"א - פינת יקרת בשכונת גולדרס גרין


:ייבנה בס"ד בפאר והדר, במכלול הפרטים דלהלן


- היכל בית המדרש - מקום גדול ומרווח למאות מתפללים תושבי השכונה

- מקוה טהרה - מהודר ומחודש בכל התנאים הנוחים המקסימיליים בצורה מודרנית

- חדר שיעור –לשיעורי תורה קבועים מידי יום בימו ובשבתות ומועדים

- היכל התורה – מקום בו יוכלו ללמוד ללא הפרעה יומם ולילה

- אולם שמחות מפואר –להשכרה לשמחות של תושבי השכונה


השכונה אהבה לתורה יראת שמים, הלהיב את לבות בני ישראל לתפילה וחסידות, החדיר ווארימקייט לשבתות ומועדים. בנועם שיחו, הרים נפשות


נשברות, באצילות נפשו השרה עלינו מקדושתו וטהרתו וגם לרבות טיפח ורומם רבים להצלחתם בלימוד תורה ועבודת התפילה והאציל מהודו עלינו


שנים רבות בעת היה עומד ומשמש כרב בית המדרש בשנים הזכורות לטובה.כאן היה שופך שיחו לפני בורא עולמים בעדנו ובעד משפחתינו


כולנו זוכרים כי בעת נשיאותו בארה"ק כאשר טרח ובא הנה באופן מיוחד על אף חולשתו הגדולה בעת מחלתו הקשה, וזכינו לראות ולחזות בצל הקודש במעמד


אלפי בני ישראל כשהאדמו"ר זי"ע הניח האבן בפינה המערבית – התרגשות מיוחדת היה בעבורו בראותו התחלת בנין בית המדרש בחזותו את הימים הבאים לדורות


אחריו שיזכו להתפלל וללמוד בהאי בית מדרשא בחדוותא דאוריתא בהרחבת הדעת


בו ישולבו חמימות של חסידות וקדושה בשילוב נוחות ויוקרה


בית המדרש הגדול של חצר הקודש סאדיגורה, תחת הנהגתו הרמה של כבו"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א, יכיל בתוכו את הקהילה הנפלאה השוכנת בלב צפון מערב לונדון


הרבי זצוק"ל התחיל את הבנייה - בהנחת אבן הפינה, כעת בידינו הדבר לסיים עדי נגיע לברך על המוגמר בחנוכת הבית


עלות הפרוייקט £4,200,000

המטרה של הקמפיין כאן לגייס לכה"פ סך £1,200,000

!!אשר בזה נגשים את החלום של הרבי זי"ע למציאות קיימת


סוף סוף, אנחנו כבר קרובים לראות את הבניין השלם! בתפילה על שפתותינו להשי"ת – בורא עולם בקנין השלם זה הבנין


אוירה של התרגשות וציפיה נושבת באויר, לא רק לחסידי סדיגורה, אלא לכל גולדרס גרין


יחד, בואו נגשים את חלומו של הרבי זצ"ל לתת ל-צפון מערב לונדון את "אור ישראל


בואו נהפוך את החזון הקדוש של כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א למציאות!!! - עבור הרבי זצ"ל, עבור עצמנו, עבור משפחותינו ועבור הדורות הבאים של קהילתנו

Comments


bottom of page