top of page

Sponsored Ad

Neranenu Choir - Eli Wexler - Eliahu Hanavi | מקהלת נרננה והילד אלי וקסלר - אליהו הנביאמקהלת נרננה והילד אלי וקסלר בשיחזור היסטורי לשיר "אליהו הנביא" של החזן ר' דוד ורדיגר בלחנו של ר' יעקב תלמוד #NeranenuChoir #EliWexler #EliahuHanavi

bottom of page