top of page
Concrete Wall

KUDOISH - motty vizel - DIRSHU | קדוש - מוטי ויזל - דרשו - סיום דף היומי בהלכה תשפ"בבאחד מרגעי השיא במהלך מעמדי הסיום של הדף היומי בהלכה שנערכו בארנה בחורף תשפ"ב, שרו הרבבות יחד את המילים הנשגבות שמביא מרנא בעל המשנה ברורה בפירושו על אורח חיים קכה על המילים "ויש לישא עיניים" בשם ספר היכלות. הלחן במקור של יוסי גרין, והוא בוצע לראשונה ע"י מרדכי בן דוד באלבומו "אין עוד מלבדו" שיצא בשנת תשנ"ז (1997). לרגל סיום המחזור השני בדף היומי בהלכה הוא בוצע לראשונה עם עשרות נגנים בביצוע מושלם של מוטי ויזל. = מילים = ברוכים אתם לד' שמים ויורדי מרכבה אם תאמרו ותגידו לבני מה שאני עושה בשעה שמקדישים ואומרים קדוש קדוש קדוש ולמדו אותם שיהיו עיניהם נשואות למרום לבית תפלתם ונושאים עצמם למעלה כי אין לי הנאה בעולם כאותה שעה שעיניהם נשואות בעיני ועיני בעיניהם באותה שעה אני אוחז בכסא כבודי בדמות יעקב ומחבקה ומנשקה ומזכיר זכותם וממהר גאולתם = קרדיטים = לחן במקור: יוסי גרין עיבוד: מונה רוזנבלום מקהלות: מלכות ומקהלת הילדים חסידימלאך תזמורת: המנגנים הפקה ובימוי: פליישמן & פלס ניהול תוכן מוזיקלי: שלום וגשל מולטימדיה: איציק דניאל Media Pro עיצוב תאורה: שי סויסה צילום וניתוב: נתי אלבר מיקס: חיים גוטסמן עריכת וידאו: הערשי סגל עיצוב עטיפה: שמעון רוכמן

bottom of page