top of page
Concrete Wall

Ahrele Samet & Malchus - Ushi Landsman | אהרלה סאמט, מלכות, אושי לנדסמן ריקודי תורה מתמידים-לייבמתוך מעמד יובל ה-73 לקהילת המתמידים, מחרוזת תוססת של ניגוני שמחת התורה בהשתתפות כאלף בני הקהילה, רבניה ומנהיגיה.אהרלה סאמט, מקהלת מלכות בניצוחו של יוסי ויינברגר והאורגניסט אושי לנדסמן #AhreleSamet #MalchusChoir #UshiLandsman

Commentaires


bottom of page