“תורת איז’ביצא עם מענדל ראטה לפרשת במדבר • צפו – ביידיש”