תורת איז’ביצא עם מענדל ראטה לפרשת אמור • צפו – ביידיש