“שמוליק ינקוביץ | מחרוזת תקעו בחודש // ניגוני ליובאוויטש – משה דב הומינר , המקהלה ויוסף