שלומי ורצברגר, יעקב דסקל, מקהלת ויזניץ - כי לה | Shloime Wertzberger, Yanky Daskal - Ki Lashem

Yanky Daskal & Shloimy Wertzberger - V'hoyo Hashem Lemelech With The Vishnitz Choir & Shia Brim Productions