“שלום וגשל מגיש: ‘קומזינג-שיר’ – בניצוחו של מוישי רוט – נפתלי קמפה ובנ