שלוימי גרטנר, מקהלת מלכות, מונה – הרחמן | Shloime Gertnerhr, Malchus Choir, Mona – Harah