“שימי פריד – ונתנה תוקף – נוסח ברסלב | Shimmy Fried – Unetanneh Tokef &#8211