שושנת יעקב- ר’ משה דוד מנדלבוים ז”ל- מונה רוזנבלום | Shoshanas Yaakov- R’ Moshe Da