top of page
Concrete Wall

שומר ישראל - דודי קאליש, ישראל אדלר, מקהלת נשמה | Shomer Israel - Dudi Kalish, Israel Adler, Neshama
שומר ישראל" - דודי קאליש, ישראל אדלר ומקהלת נשמה.


בט' שבט תשפ"ד התקיים בביתו של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א דינר מיוחד ומצומצם לנגידי החסידות לרגל ולציון יום ההצלה של האחים הקדושים מבעלזא.


התכנית המוזיקאלית הופקדה בידי המעבד והמוזיקאי דודי קאליש מהחסידות, כשבלב האירוע ביצע יחד עם ישראל אדלר ומקהלת היוקרה "נשמה", את היצירה המרגשת והנוגעת: "שומר ישראל" של החזן יוסלה רוזנבלט, שהושמעה בקשב רב על ידי כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א וציבור הנוכחים לרגל המצב השורר בציון.


קרדיטים:

קלידים: שמוליק ויינרייך

צילום ועריכה: דוד שוויץ

מיקס: חיים מוזס

Comments


bottom of page