“שוכי גולדשטיין, נחמן צוקר, מקהלת מלכות, הרשי סגל – מענטשעלע | Suchi Goldstein, Malchus