שוכי גולדשטיין, מקהלת קולות, יענקי רובין – מחרוזת חג הפסח | Suchi Goldstein, Kolot Choir, Rubi


5 views0 comments