שוכי גולדשטיין, מנדי גולדברג, שלמה מינצברג – לחיים | Suchi Goldstein, Mendy Goldberg – L