top of page
Concrete Wall

שוב מחרון אפך | יואלי בריזל - ווקאלי (קאבר)ימי בין המצרים, הזמן לבקש על הגאולה, ולצאת מהגלות ולהוושע מכל הצרות והקשיים האופפים אותנו, הזמר יואלי בריזל מקליט שיר קאבר ווקאלי 'שוב מחרון אפך' שמבוצע במקור ע"י ר' שלמה טויסיג (לחנו של פינקי וובר). השיר הוקלט וצולם ע"י מוישי ברים.

Comments


bottom of page