רחם נא בלחן של יוסלה רוזנבלט בביצוע החזן העולמי מוטי בויאר | Cantor Moti Boyer – Rachem Nu