קעמפ ניגון תשע”ט • מחנה חיים ושלום מונקאטש | Munkatch Camp Song 2019