“קנא לשמך”יעקב דסקל|מקהלת נרננה|יואלי דיקמןKanei leshimcha|Yoeli dikman| Neranena Choie|