קליפ מיוחד שהופק לבר מצווה| הערשי ווייס| וארשתיך לי לעולם