פרופ’ יעקב סוסנה & נחמן צוקר – “אזכרה נגינתי בלילה” | Prof. Jacob Sosna