פנחס ביכלר, דודי קאליש, מקהלת מלכות – ויהי בישורון מלך | Pinches Bichler, Dudi Kalish, Malchus