פיה פתחה – דייויד טויב – דודי קנפלר |Piah Pascha – David Taub – Dudi Knopfle