סרט נדיר והיסטורי ממחזור השנה אצל בעל ברך משה מסאטמאר זצוק"ל | Rare Video of Beirach Moshe M'Satmar
סרט נדיר והיסטורי ממחזור השנה אצל מרן הגה"ק בעל ברך משה מסאטמאר זצוקללה"ה - יצא לאור לראשונה לרגל יומא דהילולא כ"ו ניסן תשפ"ב לפ"ק

506 views0 comments