סנדי אופמן – על נהרות בבל – ווקאלי | Sendy Oppman – Al Naarot Bavel – Vocal