סנדי אופמן – לפיכך: אבא, תודה – הקליפ הרשמי | Sendy Oppman – Thank You Hashem &#82


3 views0 comments