סולו קאקאש | Yahrtzeit Video | יארצייט הרבי אייזיק׳ל מקאליב