"נסיון איז נישט טייטש פארהער, ס'איז טייטש אויפהייבן"Einayim # 3