ניגוני הכנה להדלקת נרות חנוכה ושירי שמחה והודאה | חנוכה תשפ"ב | ישיבת רועה ישראל