“משה שטעקל & אברימי מושקוביץ – ניגון נדבורנה | Moshe Shtekel & Avremi Moshkowitz