“מקהלת מלכות, שייע בערקא, מוטי גולדמן, אברימי בלטי – תורת ה’ תמימה, באבוב | Malchu