מקהלת מלכות, מונה, שלום בראדט – גם כי אלך | Malchus Choir, Mona, Shulem Brodt