“מקהלת מלכות, ילד הפלא בנצי קלצקין – שוכן עד – ווקאלי – קוֹלַעוֹילֶם Malchus