מקהלת מלכות, בערי וובר, זאנוויל ויינברגר, אהר’לע סאמט – מחרוזת הלל | Malchus, Weber, Zan