מקהלת מלכות, אהר’לע סאמט, יעקב יהודה דסקל – ניגון לעלוב | Nigun Lelov – Malchus Ch