“מענדל ראטה – וידום אהרן | Mendel roth – Vayidom Aharon”