top of page
Concrete Wall

מנדי גולדברג פיני איינהורן – כולם אהובים | Mendy Goldberg & Pini Einhorn – Kulam Ahuvim
מנדי גולדברג פיני איינהורן – כולם אהובים | Mendy Goldberg & Pini Einhorn – Kulam Ahuvim


ערב אחד ישבנו, פיני איינהורן ואנוכי, מנדי גולדברג, לשעות שכולן אהבת ישראל, בזמירות ותשבחות לקב"ה, וכאילו מאליהן יצאו והתנגנו בפינו המילים "כולם אהובים" על הניגון הקדום והקדוש הזה. אפילו בשעה שמוסדי ארץ מזדעזעים, רוחות מלחמה נושבות ויש יהודים שנעים ונדים ממקום למקום, ומאידך יש כאלו שיושבים בטח, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, צריך לדעת שכל יהודי באשר הוא, בכל פינה, בכל חור ובכל מדרגה, לא משנה לאיזו קטגוריה הוא משתייך ולאיזה מגזר, הוא אהוב כלפי המקום וכלפי הבריות. כמה געשמאק צו זיין א ייד.


מנדי גולדברג

להזמנת הופעות: משה ביכלר - 052-6553344

----------------------------

פיני איינהורן

להזמנת אירועים ומופעים:

נייד: 0527118890

אימייל: Bookings@pinieinhorn.com


פייסבוק: http://bit.ly/2iKiXGS

אינסטגרם: http://bit.ly/2kU8ltr

----------------------------


מילים:

כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים

וואו וואויל איז יעדער ייד

געשמאק צו זיין א ייד


Comments


bottom of page