מיין טייערע ברודער מנחם, געזינגען דורך יוצי שטארק | My Dear Brother Menachem, Song By Yitzy Shtark