מחרוזת רגש ושמחה – אהרלה סאמעט, פלקוביץ, אילוביץ | Areleh Samet, Motty ilowitz, Levy Falkowitz