top of page
Concrete Wall

מחרוזת ניגוני הלל ושמחה | ישיבת רועה ישראל | אפיית מצות ערב פסח ה'תשפ"גכפי המסורת רבת השנים, לאחר חצות היום של ערב פסח, לבושים כבר בבגדי החג לאחר טהרה במקווה לכבוד הרגל, מתכנסים חבורת אנשי יצהר- תושבים ואברכים יחד, לאפיית מצות ברוב שמחה והודאה. מנהג אפיית מצות בסמוך לחג, בו נהגו בו דורות רבים, אהוב עלינו עד מאוד ואנו מחכים לו מידי שנה. בזמן בו הקריבו את קרבן הפסח במקדש ושרו את ההלל, אנו נוהגים לנגן את ניגוני ההלל באפיית המצות, זכר למקדש ולקרבן פסח אליהם עינינו מייחלות. החלטנו לשתף מעט מהשמחה הגדולה הזו. כמנהגנו בשנים האחרונות, התכנסו בחורי ואברכי הישיבה לאפיית מצות בראש חודש ניסן, כדי להתכונן לחג הפסח ולסיים את זמן חורף הפורה בשירה והודאה לקב"ה. זו גם הזדמנות לקבל רושם מהשמחה בתפילת ההלל בישיבה מידי חודש בחודשו, בניגונים המתאימים לעבודה הפנימית של אותו חודש. תפילה שמלווה בריקודי שמחה ואף בניגונים המעוררים את הלב. כך היא דרכו של ההלל – 'מודה על העבר וצועק על העתיד', פעמים בשמחה פורצת ומודה לה' כי טוב שהוציאנו מהמצר למרחב, ולעיתים בניגון מרטיט שמעורר את הלב לזעקה 'אנא ה' הושיעה נא; אנא ה' הצליחה נא'. רובם ניגונים חסידיים מקוריים ועתיקי יומין, שבמהלך שנים רבות קיבצנו מחצרות חסידויות שורשיות כגון, קרלין, מודז'יץ, ברסלב ועוד. הניגונים הללו מלווים את תפילותינו ואת ימי השמחה וזמני הקודש בישיבה ובקהילת יצהר בכל השנה כולה. נזכה בע"ה לגאולה שלימה מתוך שמחה והודאה לה' על כל הטוב שנתן לנו עד כה, ובתפילה שיגיענו למועדים ורגלים אחרים, שמחים בבניין עירך וששים בעבודתך ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. אמן כן יהי רצון. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל! מקורות הניגונים: ניגון טל - ברסלב הללו - "קרב יום", ברסלב בצאת ישראל - קרלין יברך את בית ישראל - קרלין לך אזבח - ר' שלמה קרליבך הודו לה'- יאמר נא ישראל - ניגון קרלין לספירת העומר פתחו לי שערי צדק - מודז'יץ אנא ה' - הניגון המוכר ל"י-ה אכסוף", קרלין ניגון סיום - ניגון קרלין לספירת העומר תודות: עיבוד והפקה מוזיקלית: נתנאל חמו וידידיה קליין שירה: מו"ר הרב דוד דודקביץ', הרב אוריאל סעייד, אריאל הנדל, מתניה גרוסברג, דביר שפירא, יאיר אוירבך. מקהלה: דביר יהושע, ישעי הנדלר, נתנאל וייל, אורי אלימלך הכהן, ידידיה קליין, נתנאל חמו, אריאל הנדל, יאיר אוירבך, ידידיה ביגון. תופים: עמית חניה קלרינט: ידידיה קליין חליל צד: ידידיה ביגון גיטרות: רון חניה קלידים: נתנאל חמו מיקס ומאסטרינג: חיים מוזס צילום: אברהם יצחק מאיר ואורי אלימלך הכהן עריכה: אורי אלימלך הכהן תודה מיוחדת למאודי אלכסלסי 00:00 ניגון טל - ברסלב 00:49 הללו - "קרב יום", ברסלב 01:41 בצאת ישראל - קרלין 02:59 יברך את בית ישראל - קרלין 04:07 לך אזבח - ר' שלמה קרליבך 05:32 הודו לה'- ניגון קרלין לספירת העומר 06:29 פתחו לי שערי צדק - מודז'יץ 07:15 אנא ה' - "י-ה אכסוף", קרלין 08:40 ניגון סיום - ניגון קרלין לספירת העומר

Комментарии


bottom of page