מחרוזת חנוכה - יצחק מאיר, הראל טל, יהונתן ניצן ויענקי ברוין