מוטי ויזל, מקהלת נשמה, דודי לינקר – מלוך | Motty Vizel, Neshama Choir, Dudi Linker – Mel