מוטי ויזל, מקהלת מלכות, הרשי סגל – קדש ורחץ | Motty Vizel & Malchus Choir – Kadeish