מוטי ויזל, מקהלת מלכות, הרשי סגל, מקהלת חסידימלעך – מנורה | Motty Vizel & Malchus Choir &