“מוטי גולדמן בישיבת בית דוד – אני אוהב אותך השם | Moti Goldman – I Love You Hashem