“מוטי אילוביץ שר ‘שופר’ אצל הרבי ממונקאטש שליטא|Motty Ilowitz singing Shofar by Mu