top of page
Concrete Wall

מוטי אילוביץ - "דממה" (שטילקייט) - מתורגם | Motty Ilowitz - "Dmama" (Shtilkeit) - Hebrew Translationדממה (שטילקייט) - מתורגם מוטי אילוביץ - אלבום "השגות". https://album.link/hasugos Hebrew Translation: Dvori Burshtain ..... מילים: היכן שאני פוסע ופוסע - היכן שאני צועד וצועד אני שומע את התחינה ואוזני דואבות מאנשים פשוטים - שמונחים תחתי אנשים פשוטים - כמוני וכמוך אני רואה כיצד לוקחים את האבא - אני רואה את הבחור שנשרף אני רואה את האחות שחוטפת מכות - אני רואה את האמא עם התינוק בידיה. אנשים פשוטים - שמונחים תחתי אנשים פשוטים - כמוני וכמוך 'אנשים פשוטים שאף אחד לא יכיר יותר אי פעם אנשים פשוטים שאף אחד אינו יודע מי הם והיכן הם נשמות נקיות חפות מפשע תחת מצבת זיכרון ללא שם, ללא תמונה, ללא זכר מהחן שלכם ואני בוכה: ארץ ארץ אל תכסי דמם, אל תכסי תני לעצמות לבצבץ עד שיתעוררו העבר שלנו בוכה, מתגעגע וזועק אפשר להיות חירש מהדממה הכי רועשת בעולם.' ---- איני יודע את שמך ואינני יודע מאין אתה בא אני רק יודע לאן אתה הולך, ואני שומע את האנחה המרה אנשים פשוטים - שמונחים תחתי אנשים פשוטים - כמוני וכמוך זה לא הם, זה אני - זה ההווה, לא העבר זה לא משקפיים, שיניים ונעליים - זה כלל ישראל אנשים פשוטים - שמונחים תחתי אנשים פשוטים - כמוני וכמוך 'אנשים פשוטים שאף אחד לא יכיר יותר אי פעם אנשים פשוטים שאף אחד אינו יודע מי הם והיכן הם נשמות נקיות חפות מפשע תחת מצבת זיכרון ללא שם, ללא תמונה, ללא זכר מהחן שלכם ואני בוכה: ארץ ארץ אל תכסי דמם, אל תכסי תני לעצמות לבצבץ עד שיתעוררו העבר שלנו בוכה, מתגעגע וזועק אפשר להיות חירש מהדממה הכי רועשת בעולם.' -- "עצמות, שיניים, מצבות זיכרון של מליונים ללא שם. לשאול אודות כך, כמו שעשינו, היום כבר כמעט אין את מי. העוולה, האכזריות, שקרו אתמול, גם אותם רצו לשרוף. האחרונים, הנערצים, המיושבים, אוי שזוכרים את הגיהנום. האנשים הפשוטים שאף אחד יותר לא יכיר..."

Comments


bottom of page