מוטי איידנסון & שמחה אברמציק – מחרוזת ימים נוראים | Moti Eidnsohn & Simcha Abramczik